Historia parafii

Kościół:

miejscowość darowana Krzyżakom przez księcia Konrada Mazowieckiego w latach 1228 - 1235, później siedziba komturii. Parafia utworzona i uposażona z inicjatywy królewskiej powstała na przełomie w XIV i XV. Przed 1520 r. kościół został wcielony do parafii w Starej Nieszawie. Pod koniec wieku XVI parafią zarządzali proboszczowie świeccy posiadających wikarych. Wcześniej kościół drewniany. Od 1858 r. murowany w stylu neogotyckim, jednonawowy z wieżą. Konsekrowany 17 VI 2001 r.

Zabytki:

przedstawienie św. Anny Samotrzeciej w formie płaskorzeźby malowanej (XVI w.)

Budynki:

plebania - budowla współczesna kościołowi, przebudowana i odnowiona w 1998 r.

Księgi metrykalne:

ochrzczonych, małżeństw oraz zmarłych od 1945 r.